Abacus Halicon Oy

Puhumme yrittäjälle selkokielellä kirjanpidosta, niin että hän ymmärtää
tärkeimmät asiat omasta kirjanpidostaan. Tärkeintä työssämme on neuvonta
ja veroasioiden ym. jatkuva seuranta ja yrittäjän ajantasalla pitäminen.
Näin taloushallinto kuormittaa mahdollisimman vähän ja yrittäjä voi
keskittyä varsinaiseen liiketoimintaansa.